logotyp

Adaptace

             

Milí rodiče,

nástup Vašeho dítěte do mateřské školy je pro vás i pro nás důležitým mezníkem v jeho životě.
Naším cílem je co nejvíce usnadnit tento první životní krok, kterým vstup do mateřské školy bezesporu je, vám i vašim dětem.
Naším posláním je umožnit dětem navázání vztahů s vrstevníky, rozvíjení schopnosti spolupráce a prosociálního cítění. 

Co si představit pod slovem adaptace?

Adaptace znamená přizpůsobení se sociálnímu prostředí. Děti si zvykají na nové podmínky, pro ně doposud neznámé,
najednou u sebe nemají rodiče, ale paní učitelky a kolektiv dětí.
Pobyt v MŠ přináší Vašim dětem novou zkušenost – dlouhodobější a intenzivnější účast ve skupině vrstevníků,
jejíž normy je třeba přijmout a zaujmout v ní určitou pozici.

S čím se dítě při nástupu do mateřské školy vyrovnává?

1. Odloučení od rodičů.

2. Vytvoření nové vazby na jinou dospělou osobu – učitelku.

3. Přijetí učitelky jako nové autority.

4. Přijetí odlišného stylu vedení a fungování oproti rodičům.

5. Navazování vztahů s dalšími dětmi.

6. Přijímání norem a hodnot vrstevnické skupiny, osvojování si role v dané skupině, způsobu řešení konfliktů.

7. Přijímání nových pravidel a omezení.

8. Přijetí faktu, že se většina činností provádí společně.

9. Poznání nového prostředí – umístění hraček, materiálu, místa pro oblékání, mytí, stolování, spaní atd.

10. Přizpůsobení se novémuuspořádání v MŠ.

11. Stravování – pravidelnost, společné stolování, nové druhy jídla atd.

12. Požadavky na určitou míru samostatnosti v rámci sebeobsluhy i schopnosti říct si o pomoc.

13. Očekávání ze stran rodičů, učitelky, ostatních účastníků procesu.

Úspěšná adaptace potřebuje svůj čas, proto buďte ke svým dětem i k sobě shovívaví.

Jak poznáme, že se naše dítě již adaptovalo?

1. Zapojuje se do skupinového dění, našlo si okruh kamarádů.

2. Dovede si hrát s vrstevníky, dohodnout se s nimi, komunikovat

3. Dítě chodí do školky rádo, cítí se tam dobře

4. Dítě samo vyjadřuje požadavky, přichází a nápady, samostatně řeší problémy, přistupuje iniciativně ke hře

5. Dítě akceptuje denní řád, skupinová pravidla

6. Dítěti nedělá větší problémy odpoutat se od matky, rozloučit se

7. Dítě zná jména učitelek, přichází bez problémů jak za učitelkami, tak za ostatními pracovníky školy.

K tomu, abychom mohli dospět k úspěšnému ukončení adaptačního procesu na vstup do mateřské školy,
je potřeba pochopit jednotlivé fáze tohoto procesu a snažit se dítěti dát prostor,
čas a pomocnou ruku pro co nejsnadnější průběh.

Za spolupráci s Vámi rodiči, děkujeme!!!!!

                

Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace
Záchlumí č.p. 1
34901 Stříbro

Mateřská škola : +420 374 622 746 /+420 773 826 911

Email: materinkazachlumi@zachlumi.cz

Školní jídelna: +420 773 826 911

Ředitelka školy : Veronika Zíková

IČO: 13975285
datová schránka: dx7a3yr

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.
Publicita


Domů

Created by © 2022 - 2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign