logotyp

Platba školného a stravného

Stravné a školné se platí převodem na účet školy 123- 5913740217/0100.
Rodiče na začátku docházky dítěte do MŠ obdrží od vedoucí školní kuchyně variabilní symbol, pod kterým budou zasílat částku na úhradu zálohy za stravné a od paní učitelek variabilní symbol, pod kterým budou hradit školné.

Školné i stravné má svůj samostatný VS. Platby nelze slučovat.

Platby musí být poukázány na BÚ školy nejpozději do 20. dne předchozího měsíce.

Stravné

Stravné je hrazeno zálohově měsíc předem. Vyúčtování za stravné se provádí vždy na konci docházky dítěte do MŠ nebo na vyžádání v měsíci srpnu.

Přihlášku ke stravování vyplňují rodiče při přijímacím řízení.

Omluvit ze stravování lze dítě nejpozději do 8:00 hod. téhož dne telefonicky.
Jestliže není řádně omluveno, stravné se mu první neomluvený den započítává.

Dítě, které jde po obědě domů a je přihlášeno k celodennímu stravování, dostává odpolední svačinu s sebou.

Dítěti, které chodí stabilně po obědě domů, se odpolední svačina nezapočítává.


Výše stravného pro děti v MŠ od 1. ledna 2024:

 3-6 let6-7 let
Přesnídávka:13,- Kč13,- Kč
Oběd:24,- Kč33,- Kč
Odpolední svačina:13,- Kč13,- Kč
Celkem za den:50,-Kč59,- Kč

 

Včetně pitného režimu. 

Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání:

8:30 – 9:00 podávání dopolední přesnídávky

11:30 – 12:00 oběd

14:15 – 14:45 podávání odpolední svačiny

Kromě jídel připravuje školní kuchyně i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci pitného režimu. Ve třídách jsou celodenně k dispozici nápoje (čaj, voda, šťáva).


Výše stravného pro děti v ZŠ:

 Cena oběda: 
ZŠ kategorie do 6 let24,- Kč
ZŠ 7-10 let 33,- Kč
ZŠ 11-14 let   37,- Kč


                                                  

Školné

Výše školného je 450,- Kč za měsíc. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, školné neplatí.

Školné za dítě, které je přijato do MŠ, musí být uhrazeno vždy, i v době jeho nemoci či omluvené dlouhodobé nepřítomnosti.
Výše školného není závislá ani na délce docházky do MŠ (polodenní, celodenní atd.).

V případě, že rodiče školné opakovaně, po urgencích neuhradí, lze dítě z docházky do MŠ vyřadit.

Rozpis stravného MŠ, ZŠ a cizí strávníci od ledna 2024

Rozpis stravného MŠ, ZŠ a cizí strávníci od ledna 2024Rozpis stravného MŠ, ZŠ a cizí strávníci od ledna 2024

Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace
Záchlumí č.p. 1
34901 Stříbro

Mateřská škola : +420 374 622 746 /+420 773 826 911

Email: materinkazachlumi@zachlumi.cz

Školní jídelna: +420 773 826 911

Ředitelka školy : Veronika Zíková

IČO: 13975285
datová schránka: dx7a3yr

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek.
Publicita


Domů

Created by © 2022 - 2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign